Thẻ nhớ Micro SD 8Gb
Vstores: 100.000đ
Thẻ nhớ Micro SD 4Gb
Vstores: 80.000đ
Thẻ nhớ Micro SD 32Gb
Vstores: 300.000đ
Thẻ nhớ Micro SD 16Gb
Vstores: 180.000đ
vstores chat Len tren