Từ ngày 29/5 - 7/6/2014, Vstores.vn thực hiện chương trình Khuyến mãi "sốc" như sau: 

vstores chat Len tren